Thông qua khảo sát về mức độ hài lòng của DN và các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan, Cục Hải quan Đà Nẵng đã trả lời cụ thể nhiều vấn đề băn khoăn của DN. Đây cũng là cách để gắn kết quan hệ hợp tác Hải quan-DN thêm hiệu quả.


Tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp


Thực hiện mục tiêu, định hướng cải cách, tạo thuận lợi cho DN theo tinh thần Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ và Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018 của Thành phố Đà Nẵng, tháng 8/2018 Cục Hải quan Đà Nẵng đã tổ chức khảo sát, thu thập thông tin đối với các DN thường xuyên đăng ký tờ khai làm thủ tục tại các chi cục hải quan trực thuộc Cục Hải quan Đà Nẵng để cho ý kiến về mức độ hài lòng và các vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan.


185 phiếu thăm dò đã được phát đến DN. Sau khi tiếp nhận các phiếu thăm dò, 16 câu hỏi của DN đã được gửi đến cơ quan Hải quan. Cho đến nay, các câu hỏi đã được Cục Hải quan Đà Nẵng trả lời cụ thể. Chẳng hạn Công ty CP XNK Thủy sản Miền trung nêu vấn đề: Khi làm thủ tục NK hàng sản xuất XK, DN có chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D. Vậy tại thời điểm làm thủ tục hải quan, Công ty có cần phải nộp C/O mẫu D để được hưởng thuế ưu đãi đặc biệt không? hay Công ty chỉ phải nộp khi thay đổi mục đích sử dụng. C/O mẫu D điện tử có nghĩa là không có C/O mẫu D giấy phải không?


Trả lời thắc mắc của DN, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, các trường phải nộp C/O được quy định tại Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Các trường không phải nộp C/O được quy định tại Điều 6 Thông tư 38/2018/TT-BTC. Theo đó, đối với hàng hóa không thuộc trường hợp phải nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư này nhưng người khai hải quan đề nghị nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan và thực hiện khai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này thì cơ quan Hải quan tiếp nhận và kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định.


Liên quan đến câu hỏi: CO mẫu D điện tử có nghĩa là không có CO mẫu D giấy, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết căn cứ khoản 1 Điều 25 Phụ lục VII Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương thì C/O điện tử có thể được nộp, được cấp và được chấp nhận thay thế C/O giấy, với hiệu lực pháp lý tương đương. Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì trường hợp sử dụng C/O điện tử được truyền qua cổng thông tin một cửa quốc gia thì người khai hải quan không phải nộp C/O bản giấy.


Công ty TNHH MTV Jone Tech đặt câu hỏi: Đối với trường hợp hai tờ khai xuất chung bill, lúc khai báo, DN chưa có số bill chính thức nên phải sử dụng số định danh hàng hóa. Vậy phải sử dụng chung một số định danh cho hai tờ khai hay mỗi tờ khai là một số định danh khác nhau..


Trả lời băn khoăn của DN, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết căn cứ quy định tại điểm k khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC thì “Khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai hải quan phải khai đầy đủ số hiệu container trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu vận chuyển bằng container và số quản lý hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II Ban hành kèm Thông tư này”.


Tại STT 2.24 Phụ lục II Ban hành kèm theo TT 38/2015/TT-BTC, đã được sửa đổi bổ sung tại Phụ lục I TT 39/2018/TT-BTC thì: Trước khi đăng ký tờ khai xuất khẩu, người khai phải thông báo thông tin về hàng hóa dự kiến xuất khẩu sẽ đưa vào khu vực giám sát hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 14 Phụ lục này thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Hệ thống tự động cấp số quản lý hàng hóa cho lô hàng xuất khẩu và người khai hải quan sử dụng số đó để khai tại ô này. Một lô hàng được khai báo tối đa 5 số quản lý hàng hóa, nhưng hàng hóa thuộc các số quản lý hàng hóa này phải cùng một người gửi hàng, cùng một người nhận hàng, cùng tên phương tiện vận tải, vận chuyển trên cùng một chuyến và có cùng ngày xuất khẩu.


Trả lời câu hỏi Công ty TNHH Coature Việt Nam về trường hợp khai sai số hợp đồng thì bị xử lý như thế nào, Cục Hải quan Đà Nẵng cho biết, căn cứ điểm d Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định”. Trường hợp khai sai số hợp đồng mà doanh nghiệp nêu không được Chính phủ quy định tại Nghị định số 127//2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016) thì không xử phạt. Nếu khai sai ảnh hưởng đến chính sách thuế và các nghĩa vụ tài chính thì người có thẩm quyền xem xét hồ sơ để xử lý các hành vi quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 13… Nghị định số 45/2016/NĐ-CP của Chính phủ.


Ngoài những câu hỏi đã được trả lời cụ thể, đối với những câu hỏi không thuộc thẩm quyền, Cục Hải quan Đà Nẵng đã báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn thống nhất.


Đa dạng các hình thức hỗ trợ


Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, những năm qua, hoạt động phát triển tốt quan hệ đối tác Hải quan-DN và các bên liên quan được chú trong thông qua các hội nghị tham vấn nhằm tháo gỡ vướng mắc cho DN. Năm 2017 tổ chức một phiên tham vấn cấp cục về hoạt động kinh doanh bán hàng tại cửa hàng miễn thuế, một phiên tham vấn cấp chi cục về thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công, sản xuất XK. Ngoài ra ở các chi cục cũng thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại theo chuyên đề với DN để phổ biến chính sách mới và tháo gỡ vướng mắc cho DN. Năm 2018, đơn vị tổ chức đối thoại với DN về một số vấn đề có liên quan đến thủ tục hải quan, trao đổi, giải quyết vướng mắc cho DN; tổ chức hội nghị trao đổi thông tin cảnh báo rủi ro, tuyên truyền về công tác tự nguyên tuân thủ cho 250 DN XNK trên địa bàn; hội nghị phổ biến Luật Ngoại thương và các Nghị định hướng dẫn cho các DN XNK trên địa bàn TP. Đà Nẵng.


Những giải pháp hỗ trợ trả lời vướng mắc nói riêng, các hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan-DN nói chung tại Cục Hải quan Đà Nẵng được DN đánh giá cao. Chị Thúy Phương-nhân viên XNK Chi nhánh Công ty CP Thủy sản Bắc Trung Nam cho biết, những giải pháp cải cách hiện đại hóa của cơ quan Hải quan trong thời gian mang lại nhiều lợi ích cho DN từ việc khai báo và phản hồi kết quả thông quan hàng hóa nhanh chóng. Bên cạnh đó, cách tổ chức các hội nghị chuyên đề cũng mang lại hiệu quả cho DN, chẳng hạn như hội nghị về tuân trao đổi thông tin cảnh báo rủi ro, tuyên truyền về công tác tự nguyên tuân thủ cho DN được tổ chức trong năm nay, DN được tư vấn những vấn đề rủi ro để tránh gặp phải, gây tổn thất. Những cách hỗ trợ DN được thể hiện tại các chi cục hải quan một cách đa dạng, chẳng hạn tại Chi cục hải quan Hòa Khánh-Liên Chiểu định kỳ một tháng hai lần, cập nhật thông tin mới liên quan đến lĩnh vực hải quan cho các DN thông qua email.  

 

Theo www.baohaiquan.vn

16/10/2018
 

 

 

 
 
 
HỘI VIÊN MỚI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lượt truy cập
Số người đang online: 35
Lượt truy cập: 352009
 
 
 
 

 

CHI NHÁNH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 26 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236-3821719- Fax: 0236-3822930
 

 

 

CHI NHÁNH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 26 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236-3821719- Fax: 0236-3822930
 

 

dau lung ben trai dau xuong khop dung thuoc gi trieu chung thoai hoa khop goi trieu chung thoat vi dia dem nấm lim xanh sâm ngọc linh quần jean nam áo sơ mi nam áo thun nam pa lăng xích pa lăng xích lắc tay pa lăng cáp điện máy nén khí máy nén khi puma vinhomes harbour city