Ngày 11-3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Đác Lắc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2017 với chủ đề “Phát triển nhanh, bền vững để ổn định vững chắc vùng Tây Nguyên”.

 

Đây là một trong ba nội dung chính của Lễ hội cà-phê Buôn Ma Thuột lần thứ VI và Liên hoan Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố và gần 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế, đại diện cho các trung tâm đào tạo, nhà khoa học, tổ chức tài chính, các nhà đầu tư, doanh nghiệp...

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm cho biết: Trong giai đoạn 2011-2015, tổng vốn đầu tư phát triển toàn vùng đạt gần 266 nghìn tỷ đồng, bình quân hằng năm tăng 11,33%, tỷ trọng vốn đầu tư tư nhân tăng từ 53,4% lên 69,28%. Đến nay có 140 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), với tổng vốn đầu tư 772,5 triệu USD.

 

Năm 2016, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt gần 80 nghìn tỷ đồng, thu hút đầu tư tăng 111,67% về số dự án và tăng 76,76% về vốn đăng ký. Qua đó góp phần tạo ra động lực mạnh mẽ để kinh tế Tây Nguyên vươn lên, liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước phát triển; hệ thống đường giao thông đã được đầu tư, xây dựng, nâng cấp, hình thành mạng lưới rộng khắp, vừa liên kết năm tỉnh trong vùng, vừa nối Tây Nguyên với các vùng khác trên tuyến hành lang Đông-Tây.

 

Khoảng cách về trình độ phát triển giữa Tây Nguyên và các vùng, miền khác được rút ngắn, thu nhập bình quân đầu người năm 2016 tăng gần ba lần so với năm 2010, trong đó có một số tỉnh đã vượt hoặc tiệm cận mức bình quân của cả nước...

 

Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cũng giới thiệu các danh mục, dự án ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên cũng như các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của Chính phủ và các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 nhằm đưa Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững. Giai đoạn 2016-2020, dự kiến nguồn vốn đầu tư toàn xã hội vào khu vực Tây Nguyên đạt hơn 230 nghìn tỷ đồng.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh và đánh giá cao Ban Chỉ đạo Tây Nguyên chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng năm tỉnh vùng Tây Nguyên tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần này, để đánh giá thực trạng tình hình, nhận diện cơ hội và thách thức, chia sẻ tầm nhìn về chiến lược phát triển, các cơ chế chính sách, giải pháp cần thiết để tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên trong giai đoạn mới.

 

Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, những kết quả quan trọng đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc vùng Tây Nguyên trong những năm qua đã đưa Tây Nguyên phát triển nhanh chóng, toàn diện, đời sống đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao về mọi mặt, quốc phòng-an ninh ổn định, trong đó có đóng góp rất lớn của các nhà đầu tư, của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

 

Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: đến nay Tây Nguyên vẫn là một vùng nghèo, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; quy mô, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các địa phương và doanh nghiệp còn nhỏ và yếu; công tác cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh chưa được cải thiện nhiều; liên kết giữa các địa phương trong vùng với các vùng kinh tế khác và khu vực tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam còn hạn chế.

 

Khu vực nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao 43%, ứng dụng công nghệ cao còn ít, chưa tạo được chuỗi liên kết giá trị trong sản xuất, thiếu liên kết giữa các khâu sản xuất, thu mua, chế biến, tiêu thụ; chậm tái canh; còn phát triển tự phát cây cà-phê, cao su, hồ tiêu. Tình trạng phá rừng còn diễn ra nhiều nơi, môi trường sống nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, nguồn nước giảm. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tại nhiều địa bàn tỷ lệ nghèo còn cao, một số nơi cuộc sống của người dân vẫn còn khó khăn....

 

Thủ tướng nhấn mạnh: Để thu hút đầu tư đưa Tây Nguyên phát triển nhanh và bền vững, thành một vùng kinh tế trọng điểm, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và các tỉnh trong khu vực chú trọng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhất là về nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng sạch và phát triển du lịch.

 

Các tỉnh trong vùng cần có sự đột phá trong tư duy phát triển; định vị chính xác vị trí, vai trò, các tiềm năng, lợi thế của mình và đặt trong không gian kinh tế của vùng, liên kết vùng, nhất là phát triển theo ngành-lĩnh vực có trọng tâm, trọng điểm, chủ động đề xuất với Chính phủ những chính sách đặc thù tạo xung lực cho sự phát triển của toàn vùng; phải tiết kiệm tài nguyên, nhất là đất đai, nước, khoáng sản để sử dụng lâu dài.

 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Xây dựng thương hiệu Tây Nguyên thân thiện với nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân. Thu hẹp khoảng cách, từng bước vươn lên thuộc các địa phương nhóm đầu trong cải thiện môi trường đầu tư.

 

Tập trung nâng cao năng lực quản lý nhà nước trên tinh thần nhà nước liêm chính, kiến tạo phát triển, lấy nhân dân và doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ ở mọi cấp chính quyền. Cần tập trung xây dựng chính sách, huy động nguồn lực, địa điểm và dự án cụ thể có tiềm năng, phù hợp với nhu cầu thị trường để kêu gọi đầu tư.

 

Cần xây dựng, hoàn thiện chiến lược phát triển vùng, đẩy mạnh liên kết ngành, vùng trong chuỗi giá trị, tạo động lực phát triển của vùng Tây Nguyên, đồng thời có tác động lan tỏa ra các tỉnh duyên hải miền trung cũng như các tỉnh phía tây của các nước bạn trong Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia.

 

Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo các cấp và đào tạo nghề để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị, doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trồng rừng, nhất là trồng thay thế; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Có giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo, đặc biệt đối với vùng dân tộc thiểu số. Đồng thời, có biện pháp phù hợp sắp xếp ổn định dân di cư tự do vào vùng quy hoạch để nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

 

Các địa phương cần thực hiện tốt chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; giữ vững quốc phòng-an ninh...

 

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành trung ương tiếp tục nghiên cứu, có những cơ chế chính sách phù hợp, đặc thù để Tây Nguyên phát huy tối đa mọi nguồn lực, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tranh thủ có hiệu quả sự hợp tác, hỗ trợ của cộng đồng các nhà tài trợ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

 

Tại hội nghị này, các ngân hàng thương mại đã cam kết hỗ trợ vốn cho 36 dự án trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên với tổng nguồn hơn 29.000 tỷ đồng; UBND các tỉnh Tây Nguyên đã trao Giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 100 nghìn tỷ đồng.

 

Trong chương trình Hội nghị xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên lần thứ 4 năm 2017, chiều 11-3, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã tổ chức hội thảo “Phát triển nông nghiệp Tây Nguyên, góc nhìn từ các nông dân tỷ phú”. Hội thảo đã giới thiệu những mô hình, dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hiệu quả, nhất là những mô hình, dự án ứng dụng công nghệ cao và những gương tỷ phú nông dân để nhân rộng trong thời gian tới.

 

Theo Nguyễn Công Lý - nhandan.com.vn

 

13/03/2017
 

 

 
 
 
HỘI VIÊN MỚI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lượt truy cập
Số người đang online: 724
Lượt truy cập: 1744294
 
 
 
 

 

CHI NHÁNH PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: 26 Hồ Nguyên Trừng, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236-3821719 - 3825814 - Fax: 0236-3822930
 

 

dau lung ben trai dau xuong khop dung thuoc gi trieu chung thoai hoa khop goi trieu chung thoat vi dia dem nấm lim xanh sâm ngọc linh quần jean nam áo sơ mi nam áo thun nam pa lăng xích pa lăng xích lắc tay pa lăng cáp điện máy nén khí máy nén khi puma vinhomes harbour city